Μαρίζα Τσότσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διοικητικό στέλεχος με αξιόλογη εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο. Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, έντονος προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, οργανωτικές ικανότητες, εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητα γρήγορης εξοικείωσης σε νέα αντικείμενα και άμεσης προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες και νέες καταστάσεις. Εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού καθώς και στην καθοδήγηση ομάδας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (2008-2016)

Υπεύθυνη  Ανάπτυξης Πελατείας 09/2013- 05/2016

Αναφερόμενη στον διευθυντή του καταστήματος και στον Περιφερειακό διευθυντή του νομού

 • Συντονισμός, αποτελεσματική κατανομή και εποπτεία των ενεργειών των άμεσων συνεργατών μου για την ολοκλήρωση της παροχής ενός προϊόντος και της διεκπεραίωσης συναλλαγών
 • Μέριμνα για την εκ περιτροπής μετακίνηση των συνεργατών μου ώστε να είναι όλοι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα προϊόντα και διαδικασίες
 • Αξιολόγηση των υφισταμένων μου και διαχείριση των διοικητικών τους θεμάτων
 • Σε συνεργασία με τον διευθυντή ο καθορισμός των στόχων και ο σχεδιασμός προγράμματος δράσης
 • Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων του καταστήματος, εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών μέτρων
 • Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη, παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ικανοποίηση των αναγκών του
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Δείκτες Θέσης:

 • Ενεργή συμμετοχή στην αύξηση του δείκτη σταυροειδών πωλήσεων: 6%
 • Διοίκηση προσωπικού: Οχτώ άτομα (8)

Κύρια επιτεύγματα:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία με δύσκολους πελάτες
 • Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με αποτέλεσμα την αύξηση των «πιστών πελατών» (loyalty)

Υπάλληλος Ανάπτυξης Εργασιών 09/2008- 08/2013

Αναφερόμενη στο Διευθυντή του καταστήματος και στον Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πελατείας

 • Διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες και διερεύνηση των αναγκών τους  με στόχο την περεταίρω διείσδυση στις τοπικές αγορές
 • Αξιοποίηση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονταν τόσο από την τράπεζα όσο και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου

Όμιλος Εταιρειών Bodyline     

Υποδιευθυντής Καταστήματος/ Διευθυντής Πωλήσεων 03/2007- 08/2008

Αναφερόμενη στον Διευθυντή του καταστήματος, στον Οικονομικό Διευθυντή και στον Πρόεδρο του ομίλου

 • Ανάπτυξη και στήριξη των πωλήσεων
 • Ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αφορούσαν στον όμιλο
 • Συντονισμός και έλεγχος του προσωπικού (35 άτομα, Άμεσα: Πέντε (5) Προϊστάμενοι τμημάτων)

Κύρια επιτεύγματα:

 • Αύξηση των δείκτη πώλησης διερχόμενων πελατών(TOUR-A):95%
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσαρεστημένων/δύσκολων πελατών
 • Αποτελεσματική παρακίνηση όλων των υπάλληλων

Data Research : Υπάλληλος τμήματος ερευνών αγοράς  06/2006-08/2006                             

Όμιλος Εταιρειών DRIVE AE

Υπεύθυνος υποκαταστήματος/Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πωλήσεων

στην περιοχή της Θεσσαλίας και Πιερίας                          05/2004- 10/2004

 • Αποτελεσματική διαχείριση ομάδας δύο ατόμων
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας στην περιοχή

Γερόλυμος Financial Services

Χρηματοοικονομική σύμβουλος (part time) 04/2000- 09/2003

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΒΑ: «Νέες Αρχές Διοίκησης», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/ 2004-10/2006)

Πτυχίο: Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing, Management και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/1999-06/2003)

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά: Άριστα (Proficiency of Michigan University)                            

                          Ιταλικά: Μέτρια (PLIDA B2)

Ειδικές γνώσεις: Εφαρμογές Microsoft Office

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Time Management & Business Continuity Risk Management, Coordinators Α.Ε.Ε.Κ (2017)
 • Ο νέος ρόλος του στελέχους-εφαρμογές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Forum Training & Consulting Ltd (2006)
 • Πιστοποίηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Υπουργείο Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου)
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας τύπου (Α1), (Τράπεζα της Ελλάδος)
 • Πιστοποίηση Εσωτερικού Εκπαιδευτή (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ)

Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες για να ενισχύσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.
Κάνοντας κλικ στο "Δέχομαι" ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα cyclinghellas.gr συμφωνείτε με τη χρήση cookies.