1. Όροι συμμετοχής  στα event / εκδρομές / ταξίδια / δραστηριότητες/ προγράμματα της Cycling hellas 

Οι εκδρομές/ ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριας δραστηριότητες/ προγράμματα  που  υλοποιεί η CYCLING HELLAS απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες &  επίπεδα φυσικής  κατάστασης. Το όριο ηλικίας, ο βαθμός δυσκολίας το επίπεδο φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αγωνιζόμενων αναφέρεται αναλυτικά στις εκδρομές / ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα.

Οι ανήλικοι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των κηδεμόνων τους και  συνοδεύονται από αυτούς.

Μοναδική προϋπόθεση  όλων των συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αγωνιζόμενων για τη συμμετοχή τους στις εκδρομές / ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες  δραστηριότητες/ προγράμματα είναι η καλή ψυχική και σωματική υγεία, η διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και η τήρηση των εντολών των διοργανωτών/ οδηγών/ συνοδών/ εκπαιδευτών.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αγωνιζόμενου θα πρέπει να αναφερθεί, διότι ο καθένας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της υγείας του, για τη συμμετοχή του σε όλες τις εκδρομές/ ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα της Cycling Hellas.

Οι συμμετέχοντες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων-εξοπλισμού κατά την διάρκεια της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες  οφείλουν να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους και να καταθέσουν εγκαίρως τα χρήματα  στις ημερομηνίες που αναφέρονται.

  1. Επίγνωση και αποδοχή αντικειμενικού κινδύνου

Οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση και αποδέχονται τους ενδεχόμενους κινδύνους που εμπεριέχουν οι εκδρομές/ τα ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ προγράμματα/ υπαίθριες δραστηριότητες στη φύση και έχουν την επίγνωση του κινδύνου  της μετακίνησή  τους μέσα σε κεντρικούς κ περιφερειακούς δρόμους.     

Συστήνεται στους συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενους  να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τη διοργανώτρια CYCLING HELLAS  δε θα ζητηθεί ιατρική βεβαίωση, αφού όλοι οι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι συμμετέχουν/ αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και το δηλώνουν.

  1. Ευθύνη της Cycling hellas

Σαν διοργανώτρια επιχείρηση εκδρομών/ ποδηλατικών ταξιδιών/ αθλητικών διοργανώσεων/ υπαίθριων δραστηριοτήτων/ προγραμμάτων έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αρτιότερο και ασφαλέστερο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές, να εξασφαλίζει τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, να παρέχει έμπειρους και εκπαιδευμένους οδηγούς/ συνοδούς/ εκπαιδευτές/ βοηθούς, να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε εκτίμηση κινδύνου.   

Η διοργανώτρια CH δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων ή για τυχόν προβλήματα υγείας, ή για θάνατο οφειλόμενα σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου ή σε πτώση του συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αθλητή.

Η  διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε όλη τη διαδρομή.

Η διοργανώτρια CH δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τραυματισμό οποιουδήποτε άλλου συμμετέχει στην εκδρομή/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος με οποιαδήποτε ιδιότητα (θεατή, συνοδού, παράγοντα).

Η διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε ευθύνη για ατύχημα ή ζημιές που μπορούν να συμβούν πριν, κατά και μετά την δράση με συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αθλητές  μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα.     

Η διοργανώτρια CH δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια ή καταστροφή υλικού  και δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές φθορές οποιουδήποτε εξοπλισμού πριν, μετά ή κατά την διάρκεια της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

Η διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αθλητή, ή άλλου ατόμου με οποιαδήποτε ιδιότητα.

  1. Tροποποίηση  προγράμματος- αναβολή- ματαίωση από την διοργανώτρια επιχείρηση

Η CYCLING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα   τροποποίησης της διαδρομής, αναβολής της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος για μικρό χρονικό διάστημα ή μετάθεσης σε άλλη ημερομηνία ή οριστικής ματαίωσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα ασφαλείας ή για λόγους  ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλες ανωμαλίες, κ.λ.π.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος από τη διοργάνωση θα επιστραφεί το 100% του ποσού που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αγωνιζόμενο ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη αποζημίωση.

  1. Ασφαλιστική κάλυψη

Η CYCLING HELLAS συστήνει όλοι οι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι να ασφαλίζονται πριν τη  συμμετοχή τους οποιαδήποτε εκδρομή/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

  1. Κάλυψη και χρήση φωτογραφικού κ άλλου υλικού

Η CYCLING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα χωρίς πρόβλημα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανίζεται οποιοσδήποτε συμμετέχοντας. Με την έναρξη της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος, παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες και διεξάγεται αναλυτική  τεχνική ενημέρωση.

*Οι συμμετέχοντες της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος αποδέχονται τους παρόντες όρους συμμετοχής και είναι υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν.

Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες για να ενισχύσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.
Κάνοντας κλικ στο "Δέχομαι" ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα cyclinghellas.gr συμφωνείτε με τη χρήση cookies.